Брашов, „Бастионът на ковачите” и „Черната кула” / Brașov, Blacksmiths' Bastion and Black tower

Ковашкият бастион е разположен в северозападния ъгъл на брашовската крепост. През 1521г. укреплението вече е съществувало, но първото сведение за него е от 1529г. През 1526г. укреплението било разрушено от наводнение, а през следващата 1527г. било възстановено отново. През 1526г. бастионът е бил разширен, а след като през 1667г. отново е бил разрушен от наводнение, при възстановяването си през 1668г. постройката е добила сегашната си форма и размери. Голям пожар на 21 април 1689г. унищожил тази част от укрепленията, като бастионът бил възстановен през 1709г. След 1734г. постройката вече не се използвала за военни цели, а за живеене и като склад за зърно. През 1923г. в сградата е настанен градския архив. През 1938г. постройката е била ремонтирана и е придобила сегашния си вид.
Бастионът е триетажен, с петоъгълна форма. Имал е отвори, предназначени да се изливат от тях горещи течности и за поставяне на малки оръдия (бомбарди).
Ковашкият бастион е бил свързан посредством подвижен мост над рова и таен проход с Черната кула. Тя е била една от четирите кули, които се използвали за наблюдение и са били разположени извън крепостните стени като самостоятелни фортификационни съоръжения. Първото сведение за съществуването на кулата е от 1541г. На 23 юли 1559г. мълния унищожила покрива. През 1689г. кулата пострадала от пожар, като от дима стените й почернели и тя получила названието „Черната кула”. Покривът отново бил разрушен от мълния в през 1696г., но е бил възстановен, както се вижда на печатите от 1735г. По време на чумната епидемия през 1756г. кулата за последен път е била използвана като фортификационно съоръжение от охраната на града. Покривът на кулата е съществувал и през 1796г. след което започнал да се руши. През 1827г. се е обмислял ремонт на кулата, но поради липса на средства не бил осъществен. През 1900г. отново бил повдигнат въпросът за възстановяването на кулата, но по време на ремонта през 1901г. била поправена само горната част на стените. През нощта на 3 срещу 4 юли 1991г. южната стена на кулата се срутила по време на порой. Сградата била реставрирана в периода 1995-1996г., като при ремонта бил поставен стъклен покрив и били отстранени саждите от стените.
Кулата е триетажна, висока е 11метра, а площта на всеки етаж е 25кв.м. Дебелина на стената на приземния етаж е 1,7м. На всеки етаж има по два прозореца от всяка страна, предназначени за наблюдение и стрелба.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Брашов – галерии / Brașov – gallery
Сайт управляется системой uCoz