Брашов, Портата "Св. Екатерина" / Braşov, Catherine's Gate

Портата „Света Екатерина” се намира на западната крепостна стена на Брашов между „Бастиона на тъкачите” и „Бастиона на ковачите”. Названието си е получила тъй като там се е намирал манастирът „Света Екатерина”. На 24 август 1526г. старата порта е била разрушена от наводнение. През 1559г. била изградена сегашната постройка. Тя пострадала тежко в резултат от земетресение и пожар през 1689г. и 1738г. Около кулата е имало дървени сгради, които са били премахнати през 1827г. От фортификационното входно съоръжение до днес е запазена само кулата-порта.
Кулата е четириъгълна, триетажна, с един проход. В четирите ъгъла на покрива има по една малка кръгла кула (бартизан), символизиращи „Правото на меча” (ius gladii) – правото на градът да налага смъртно наказание. Над прохода се намира гербът на Брашов.
На югозападната колона е запазена фреска с образа на св. Марина, което изображение се отнася към ХVІв.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Брашов – галерии / Brașov – gallery
Сайт управляется системой uCoz