Бургас, Храмът "Свети Атанасий" / Burgas, The Church "St. Athanasius"

Бургаският храм „Свети Атанас” е бил изграден през 1888г. като енорийска черква на някогашното село Атанаскьой (дн. ж.к. „Изгрев”). Първоначално сградата е била с формата на кръст. При обновлението на храма чрез разширяване от север и юг сградата е оформена като кръстокуполна. Понастоящем храмът е еднокуполен, едноапсиден, състоящ се от наос и притвор, над който се издига камбанария. На новоизградения купол е изобразен Христос Вседържител.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бургас-Пиргос, галерии / Burgas-Pyrgos gallery
"Българската древност