* БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „ За строежите” – Прокопий Кесарийски

Прокопий Кесарийски е живял през VІв. Той е автор на три съчинения: „За войните” или наричано още „История”, „Тайна история” и „За строежите”. И трите му произведения са посветени на управлението на император Юстиниан І. Представения откъс дава сведение за укрепяването с крепостни стени на баните като част от мащабната строителна дейност при управлението на император Юстиниан І.

Откъсът по: ИБИ-ІІІ, ГИБИ-ІІ, стр. 154.

 

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Траки обитават един приморски град на Евксинския Понт на име Анхиало, ... Там не много далеч от града бликат извори от естествена топла вода, които образуват от само себе си бани за тамошните хора. Обаче на това селище, останало от старо време неукрепено, по-раншните императори гледали с пренебрежение, ако и в съседство с него да се поселили варварски племена и да го посещавали болни, които с риск [на живота си] получавали [там] облекчение. Сега обаче император Юстиниан го оградил със стени и направил лекуването им безопасно.