* БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „ Доклад за пътуването из Румелия” – С. Сейже

По време на руско-турската война през 1828-1829г. през 1829г. Сейже заедно с Дезарно предприел пътуване из Османската империя. Сейже е направил описания на ред български селища, а Дезарно рисунки на различни исторически паметници.

Откъсът е по: „Френски пътеписи за Балканите, XIX в. Съст. и ред. Бистра Цветкова, стр. 186; Sayger, C. Relation d’un voyage en Roumélie. Paris, 1834.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

Ние възнамерявахме да отидем от Карнабад в Айтос. Чумата обаче току-що се бе проявила там толкова силно, че бяха принудени да изтеглят гарнизона и да окръжат града с кордон от войска със забрана никой да не влиза и излиза оттам. Бяхме прочее принудени да оставим този град на няколко версти отляво, но можахме да посетим изворите с топла минерална вода, които се намират в околностите. Както изглежда, до тези води според Херодот Дарий бе издигнал два стълба в памет на похода си. Няма вече следи от тях, ако не се считат за обозначение на тези места безформените каменни купища. Отнесох няколко шишета от тази вода, за да ги предам в Бургас за химически анализ. Нашият водач ми каза, че изворът е престанал да тече на 14 ноември по време на земетресението и че водите се появили едвам на другия ден привечер. Заслужава да се видят баните със сярна вода, които султан Селим II бе наредил да се построят при селото Лиджехор.