* БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „ Алексиада” – Ана Комнина

Ана Комнина (1083-1148) е правнучка на цар Иван Владислав (внучка на синът му Троян) и дъщеря на византийския император Алексий І Комнин. В памет на своя баща е написала книгата известна днес под заглавието „Алексиада”, която обхваща събитията от 1069г. до 1118г. Нейната книга е продължение на историческото съчинение на съпругът й, кесарят Никифор Вриений.

Откъсът по: ИБИ-ІІ, ЛИБИ-І, стр. 104.

 

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Когато през нощта дошъл някой си влашки първенец Пудил и известил, че куманите са преминали Дунава, императорът [Алексий І Комнин] свикал на разсъмване по-видните от близките си и военачалниците и решил, че  е необходимо да се посъветва какво трябва да се направи. Когато всички се изказали, че трябва да отидат в Анхиало, той веднага изпратил в така наречените Терми Кантакузин и Татикий с някои наемници, а също Скалиарий, Елхан и други първенци, за да пазят тамошните земи.