* БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „ Румелия и Босна –географски бележки” – Мустафа бен Абдала Хаджи Калфа

Хаджи Калфа († 1655г.) е турски пътешественик. В своите пътни бележки е оставил ред ценни сведения за състоянието на българските селища през ХVІІв.

Откъсът по: Rumeli und Bosna geographisch beschriebenvon Mustafa Ben Abdalla Hadschi Chalfa, aus der Türkischen übersetz von Joseph von Hammer, Vien, 1812, стр.26.

 

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

Айтос, 7-ма спирка по пътя за Силистра, бил завладян чрез капитулация през 769 година от Хаджира от султан Мурад. Над близкия горещ извор султан Сюлейман е съградил [баня с] един голям купол. През есента тук се събират много хора и става голям пазар там. Руините показват на добре запознатите, че на това място трябва да е имало значителен град.