* БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „ История на Готите” („Гетика”) – Йорданес

Йорданес е живял през VІв. Той е автор на две съчинение: „История на Рим”, наричано още „Романа” и „История на готите”, наричано още „Гетика”, като и двете били завършени през 551г. В „История на Рим” са описани събития от сътворението на света до управлението на император Юстиниан І, като са използвани като извор множество по-стори съчинение. В „История на готите” са (527-565) описани събития от историята на готите от най-древни времена до управлението на крал Тотила. В откъса се говори за нападението на готите срещу Анхиало, като събитието се отнася към 270г.

Откъсът по: ИБИ-ІІ, ЛИБИ-І, стр. 343.

 

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Тук те останали, както казват, много дни като се наслаждавали на топлите бани, които се намирали на дванадесетия милиарен стълб от град Анхиало. Горещите им води бликат от дълбините на своя извор и между останалите безброй топли бани по целия свят те са във всяко отношение отлични и най-полезни за лекуване на болни.