ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „ Завладяването на Константинопол” – Жофроа дьо Вилардуен

Жофроа дьо Вилардуен е един от видните участници в ІV кръстоносен поход. Автор е на съчинението „Завладяването на Константинопол”, в което са описани историческите събития от периода 1197г. до 1207г.

Откъсът за Асеновград е по: „ Завладяването на Константинопол” – Жофроа дьо Вилардуен, София, 1985г.,2000г, § 436-440.

 

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

И те яздиха така до замъка Естанемак и се приближиха толкова, че видяха Естанемак.

Рение дьо Три беше при палисадите пред стената и за­беляза челната охрана, която се командуваше от Жофроа марша­ла, и другите части, които идваха след него в твърде добър ред. И тогава той не позна какви хора бяха те. и това не беше чудно, че той. се колебаеше, защото много време не беше чул новини за тях; и по­мисли, че това бяха гърците, които идваха да ги обсадят.

Жофроа, маршалът на Романия и Шампания, взе тур­копули и стрелци с арбалет на коне и ги изпрати напред, за да. узнаят какво ставаше в замъка; защото не знаеха дали те са мъртви или живи, тъй като дълго време не бяха чули новини от тях. И ко­гато тези пристигнаха пред замъка, Рение дьо Три и неговите хора ги разпознаха. Вие можете да знаете, че те много се зарадваха. Тогава те излязоха [от замъка] и отидоха да срещнат своите приятели; това беше голяма радост и за едните, и за другите.

И тогава бароните се настаниха в един много хубав град, който беше разположен в подножието на замъка и който държеше постоянно замъка обсаден. Тогава бароните казаха, че те много пъ­ти бяха чули да се говори, че император Бодуен бе намерил смърт­та си в затвора на Йоанис, но те съвсем не го вярват. И Рение дьо Три каза, че наистина той беше мъртъв, и те го повярваха. Има­ше много, които бяха натъжени от това: можеха ли те да го поправят [станалото].

И така те пренощуваха в града; и на следната сутрин потеглиха и напуснаха Естанемак.