ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „История” на Никита Хониат

Никита Акоминат от Хон е заемал важни постове във Византия по времето на династията на Ангелите. Автор е на обширна история под надслов „Χρονική δίήγησιςот”, съставена от 21 книги, в които са описани историческите събития от периода 1118г. до 1206г.

Откъсът за Преслав е по: Христоматия по история на България, Петров, Гюзелев, т.2, С., 1978г., стр. 11. Откъсът от съчинението на Акоминат го има и в ИБИ т. 25, ГИБИ, т.11.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

[Асен и Петър] нападнали и Преслав (този град е много стар, целият е от печени тухли и в по-голямата си част е заграден от Хемус). Когато видели, че обсадата му не е безопасна, не го отминали и се отправили към Стара планина….

"Българската древност