ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „История” на Никита Хониат

Никита Акоминат от Хон е заемал важни постове във Византия по времето на династията на Ангелите. Автор е на обширна история под надслов „Χρονική δίήγησιςот”, съставена от 21 книги, в които са описани историческите събития от периода 1118г. до 1206г.

Откъсът за Варна е по: Христоматия по история на България, Петров, Гюзелев, т.2, С., 1978г., стр. 26-27. Откъсът от съчинението на Акоминат го има и в ИБИ т. 25, ГИБИ, т.11, стр. 66-67.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

По това време Йоан с голяма и страшно въоръжена войска тръгнал от Мизия, обсадил Констанция и превзел твърде лесно този забележителен град в Родопската област. След като разрушил крепостните му стени, той тръгнал оттам и се разположил на лагер около Варна, обсадил града от всички страни и го превзел в шестия ден на Страстната седмица. Понеже обсадените, които били повечето храбри мъже от нашата войска, а някои и латинци, му оказали там голяма съпротива, той построил четириъгълна машина, която била широка колкото рова и висока колкото крепостната стена на града, придвижил я с колела до самия ров и като я поставил върху двата бряга на рова, достигнал едновременно две цели: едно и също съоръжение му служело за мост през рова и за стълба, която достигала до върха на градските стени. По този начин той превзел Варна за три дни. Без да се уплаши от светостта на деня (това било оная преблагословена събота, в която Христос бил положен в гроб) и без да се страхува от Христос, чието име произнасял само с устата си, като че ли подбуден от кръвожадни демони, варваринът хвърлил всички пленници живи в рова, затрупал го с пръст до повърхността на земята и направил мястото обща гробница.