ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „Живота на сръбските крале и архиепископи” от архиепископ Данило ІІ и продължителите

Данило ІІ е сръбски архиепископ, автор на жития на сръбските крале и архиепископи. След смъртта му неизвестни продължители написали жития и за следващите сръбски владетели и църковни предстоятели. Така се е появила поредица от жития описваща живота на „светородната” династия на Неманичите, а също на църковните ръководители след свети Сава до патриарх Ефрем.  

Откъсът за Воден е по: ИБИ ХІ - ГИБИ VI, с.  280—281; 286; 289-290.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Прочее (цар Стефан Душан – б.м.) много градове и гръцки земи завладя и ги приложи към земята на своето отечество и земи някои много от областите на това царство, и градове, имената на които са тези: първо славния град Охрид, и славния град Прилеп, в него благочестивия крал си издигна за да пребивава там царски двор и още славния Костур, град Струмица, град Хлерин, град Железньц, град Воден, град Чмрен и всички тези ги прие за три години от кралстването си..