ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из пътеписа на Евлия Челеби

На 26.12.1667г. Евлия Челеби потеглил от Цариград за Крит, като преминал и през Воден, като е оставил едно подробно описание на града.

 

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

На латински език „Водена” ще рече „вода”.  Понеже в него има извънредно много вода латинското племе казва на този град Воден…

Крепостта му е върху една стръмна скала, наравно с върха й. Тя била една здрава и мъчна за превземане крепост. След завладяването й била срутена, но все още тук-там личат кулите й. Градът също е при тази скала, в едно широко поле, с лозя, градини и безчетни извори, от които изтича животворна вода. Има всичко 12 махали, от които 9 са мюсюлмански, а останалите три са невернически. Прекрасен град е, в който по начало няма евреи. Гръко-православните хора са много, поради което евреите не се установяват тук. В ръцете на гръко-православните има свещен султански указ, според който евреи не може да се заселват в града – избиват ги … В ръцете на мюсюлманите също има свещен султански декрет. Според него, когато Мохамедовите последователи извършват молитвата си на празника на жертвоприношението и щом я свършат и излязат от джамията, ако в този ден на празника и на молитвата някой неверник излезе от вратата си, веднага го убиват. Впрочем, понастоящем, без да му дадат време и да му оказват пощада, обрязват половия му орган и го правят мюсюлманин… Веднъж, когато Мохамедовата община си правела молитвата по повод на празника на жертвоприношението, всички неверници се вдигнали, нападнали мохамеданите в джамията и избили много от тях. Слава Богу, поради благословията получена на празничната молитва, Мохамедовата община излязла победителка и прекарала под острието на меча много хиляди неверници. След това те взели свещения декрет от тогавашния властелин Гази Мурад хан І… всяка година по този начин 5-10 души стават мюсюлмани. В града има 1060 открай докрай покрити с рубинено-червени керемиди къщи, оживени и украсени едноетажни и двуетажни каменно-хоросанени постройки с широки градини и лозя… Има всичко … джамии за отдадените на молитва раби. Най-напред е джамията на султан … един молитвен дом от стар тип. След това е джамията на Хюсреф ефенди (според цитираната от Евлия Челеби хронограма джамията е била построена през 1601/1602г. – б.м.)… Съществуват още: джамията на Нуреддин ефенди, Новата джамия, джамията на Хасан ага, джамията в Теке махале, джамията на отсрещния скат, джамията в махалата Бине и джамията на Зафер ага.  Освен тях има 11 махленски параклиса. … Има едно медресе за софти и всичко 4 облагородяващи и даващи разум начални училища… Има една успокояваща баня за къпане, чиято вода е изобилна. Има в добавка 10 големи и малки ханища за гостуващи, като всички са покрити с керемиди. Но още от край време си няма безистен.  Има общо 300 занаятчийски дюкяна… В цялост има 70 мелници за брашно… Те [християните – б.м.] имат 7 черкви. В тях има избрани също прелестни щерки, останали девици, твърдейки, че са се посветили на техния водач Иисус. Всяка от тях е красива като слънцето. Има също и красиви като феи маговски синове момци-монаси…”