ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „Очерци от пътешествието из европейска Турция”Виктор И. Григорович

В периода 28 април – 18 юли 1845г. Виктор Грегорович движейки се по маршрута Солун, Битоля, Охрид, София, Пловдив и Търново преминал и през Воден, като е оставил кратко описание за селището. Както пише самият Григорович при пребиваването си във Воден е бил с влошено здраве, а освен това, той като бил отседнал при митрополит Мелетий местното население, което в преобладаващата си част е било българско, го е отбягвало. За огромно съжаление всичко това му е попречило при престоя в града да провери слухът за съществуващ български надпис и да издаде текста му. Имената на черквите Григорович ги е дал като пояснителна бележка и изписани на гръцки език.

Текста е по второто посмъртно издание на „Очерки путешествия по европейской Турции”, 1877, стр. 93. Същото е използвано и при публикуването на текста на сайта Восточная литература”.

 

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Воден (преди това Едеса) е с очарователно местоположение, столица  е на митрополита на Едеса, има смесено народонаселение, от което главната част все пак съставляват българите. Ограничен в своите отношения, аз не можах много да разговарям с тях, още повече, че тукашните жители са малко гостоприемни. Влошеното ми здраве ме застави да търся приют при митрополита Мелетий. Това още повече ме отдалечи от общуването с тях. В града забелязах 9 черкви*, и новосъздаденото гръцко училище, където, забележително, има само български деца. Всички черкви, от които главната е на името на „Успението на Богородица”, имат много камъни с надписи. Надписите са от дохристиянско време. В по-голямата си част  те са известни от антикварните пътешествия. Вече излизайки от града, аз научих от съпровождащите ме прислужници от дома на митрополита за камък под града със славянски надпис. За съжаление беше  невъзможно да проверя тези думи.

БЕЛЕЖКА НА ГРИГОРОВИЧ:

Названията на тези черкви са: 1. „Успение на Пресвета Богородица”, Митрополия, 2. των άναργύρων, 3. τ. αγίας ελεούσης, 4. παρακλήσον των άγ. Νικολάου, 5. παρακλ. των άγ. Ιοάννου Θεολύγου, 6. παρακλ. των Аρχαγγέλων, 7. τΰς άγ. Κυριακης, 8. παρακλ. τΰς άγ. Παρασκευης, 9. των άγ. Аποστόλων