ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „Огледало на света” – „История на Османския двор” от Мехмед Нешри

Мехмед Нешри е османски автор който е живял през ХVв. Сведенията за живота му са малко. Известно е, че е имал почетното название „мевляна”.

Откъса се печата по: „Огледало на света. История на османския двор”, М. Нешри, София, 1984г.

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

 

Говорят, че Баязид Хан, син на Мурад Хан се възцарил и седнал веднага на престола. Станало това на четвъртия ден на месец Рамазан, 791 година по Хиджра. Веднага пратил хора към земите на Лаз и към мините и нахиите на Кратова. Като ги овладял, пратил към Юскюб Паша Йигит бей, който като господар на Исак бей му бил като същински баща. Във Видин изпратил Фируз бей.

 

***

 

Докато Баязид Хан бил в Румелия, Караманоглу се развилнял. Тогава [Баязид] оставил Евреноз бей в Сироз, а сам отишъл и превзел Водине и Читроз. Фируз бей пък се вдигнал от Видин и ударил Ефляк. Паднала богата плячка. Паша Йигит бей се заел с босненския край.

 

***

Тогава Повелителят изпратил срещу му румелийския бейлербей — Синан бей. Той пристигнал, но не могъл да ги срещне и малко се поизтеглил назад. Имало един юначага — бей на санджака Видин, — когото наричали Видин Синанъ.

 

***

Тогава Повелителят [Мурад ІІ] събрал огромна войска и с нея стигнал до Видин. Водел ги Лазоглу. Минали откъм Видин. Оттам се прехвърлили и всички акънджии. Като завзели доста крепости от земите на Унгурус, те стигнали чак до Зибин.