ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из стихотворението „На граф Улрих фон Цили” на Петер Зухевирт

Петер Зухевирт е написал стихотворението „На граф Улрих фон Цили”, в което е описал превземането на Видин от унгарците през 1369г. В стихотворението има кратки сведения за Видин.

Откъса публикува по: Васил Гюзелев, Самият Търновград ще разтръби победите. Средновековни поети за България”, 1981, Васил Гюзелев, „Средновековна България в светлината на нови извори”, 1981.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

И поведе свръхсилна войска

На поход за да покори страната

Където рицарски щурмуван бе

Видин, който бе столица

на България, където малко множество

сили бяха пожертвани …

Със щурм както научих,

че се предал синът на краля

На българите, а също и на града

Рицарския меч награда

донесе той достойно.