ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из мемоарите на маршал Жан дьо Менгр Бусико

Маршал Бусико е взел лично участие в битката край Никопол през 1396г., като е оставил едно макар и съвсем кратко сведение за самия град.

Откъса за Никопол се публикува по: Френски пътеписи за Балканите, т. 1; В. Гюзелев, Сборник „Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа”, С., 1999.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Като се свърши с това кралят замина, за да обсади Никопол - много укрепен град… Но да се върнем към разказа си. Щом кралят на Унгария пристигна с войската си пред Никопол, се разположи на стан по общо разпореждане. Веднага нареди да започне прокопаването на два големи прохода под земята, които бяха направени и докарани до градската стена. Те бяха толкова широки, че трима бойци можеха да се сражават на една линия. Задържа обсадата цели 15 дни.