ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из стихотворението „Битката край Шилдарн” на Петер от Рец

Петер от Рец е взел лично участие в битката край Никопол през 1396г., като е оставил едно макар и съвсем кратко сведение за самия град, за който използва названието Шилдарн.

Откъса за Никопол се публикува по: Васил Гюзелев, Самият Търновград ще разтръби победите. Средновековни поети за България”, 1981, Васил Гюзелев, „Средновековна България в светлината на нови извори”, 1981, Сборник „Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа”, С., 1999, стр. 114.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

След това потеглихме към Шилдарн,

там загубихме живот и имот.

Стояхме вече трета седмица.

По решение на велможите

градът бе разрушен,

за да не бъде превзет.

Шилдарн е разположен върху хълм.