ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из Голямата френска хроника от манастира „Сент Дени”

В Карловото продължение на Голямата френска хроника съставена в кралския манастир „Сент Дени” в Париж има известие за битката при Никопол и е включено описание на градът и сведения за обсадата, на която е бил подложен.

Откъса за Никопол се публикува по: Chronique de Charles, VI-LIV,XVII, 483.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

Никопол е бил защитен от кули, силни стени и многочислено населението. Турците отдавали особено голямо значение на опазването на това място, считайки, че ако го загубят и ако то попадне в ръцете на враговете им, те ще могат да продължат своя поход свободно и без проблеми, и да постигнат тяхната гибел. Въпреки просторното разположение на Никопол, французите го обсадили почти от всички страни. Тъй като те не разполагали с достатъчно батисти, катапулти и други обсадни машини, те се заели да пазят внимателно всички подстъпи и всички изходи, за да предотвратят (възможността) обсадените да получават храна. Те не им оставили никакъв отдих и изливали върху тях ден и нощ дъжд от изстрели и снаряди. Жителите  отблъскваха енергично в продължение на седемнадесет дни тези непрекъснати атаки.