ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из пътеписа на Ханс Шилтбергер от 1427г.

Ханс Шилтбергер е взел лично участие в битката край Никопол през 1396г., като е оставил едно макар и съвсем кратко сведение за самия град.

Откъса за Никопол се публикува по: Ханс Шилтбергер, „Пътепис”, София, 1971 г., Съст. В. Гюзелев, Сборник „Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа”, С., 1999.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

След това тръгна към един друг град, който се казва Шилтау, а на езика на неверниците - Никопол. Той го обсажда 16 дни по вода и по суша. Тогава турският султан Баязид дойде с двеста хиляди души в помощ на града. Като чу това, крал Сигизмунд излезе срещу него с войската си, наброяваща 60 хиляди души, на една миля разстояние от града.