ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „Книга за пътешествията” на Евлия Челеби

Евлия Челеби е турски сановник, който във връзка със службата си е предприел многобройни пътешествия в периода 1640-1676г., които описал в 10-томно съчинение, озаглавено „Книга за пътешествията”.

Откъса се печата по: Евлия Челеби, Пътепис, прев. от османотурски, състав., ред. Страшимир Димитров, стр. 72.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

… Обаче тукашната Рахова на брега на Дунава е извънредно оживена. Изградена била от сръбския крал, а била покорена през ... година от Баязид Илдъръм хан. При завладяването тя им създала трудности, поради което след завземането й някои места от крепостта били разрушени. И понастоящем кулите на крепостта са красиви, изградени от камък. Крепостта има петоъгълна форма, разположена е на един хълм от жълта пръст, на издадената част от една планина, стигаща чак до дунавските брегове. Понеже останала във вътрешната област и не е надеждна, с течение на времето все повече се разрушава. В нея има едва 5 къщи, една джамия и една порутена баня. Други значителни постройки няма.

По времето на султан Ахмед била извънредно оживена. Влашкият бей, неверникът Коджа Михал, вдигнал въстание. Когато реката била замръзнала, той се прехвърлил със сто хиляди души невернишка войска на османския бряг на Дунава, като разрушил и оплячкосал 170 крепости и градове. И тази крепост тон завзема, окупира и разрушава, и от това време насам във вътрешността на крепостта не се строи нищо. Понеже е разположена на най-високия връх на една планина и народът като влезе вътре, не може да бъде изкаран, тя не бива възобновявана.

Долният град е на сто крачки под крепостта на брега на Дунава при устието на една рекичка. Всичките му къщи са разположени една над друга до хребета на един хълм; те са каменни постройки, покрити с тънки дъски. Това е оживен град с четиристотин къщи, обаче има само една джамия, която един търговец, на име Хаджи Мустафа още строи. Има един параклис, едно медресе, едно теке, около 15 дюкянчета и един хан-магазия Понастоящем с войводалък в територията на Никополския санджак. Той има една приятна каза със седемдесет села и със степен 150 акчета. Целият е в лозя и градини. Възвишенията зад града са покрити открай докрай с лозя. Климатът му е много приятен. Жителите му са бедни, освен тези, които се занимават с търговия …