ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из стихотворението „Битката край Шилдарн” на Петер от Рец

Петер от Рец е взел лично участие в битката край Никопол през 1396г., като е оставил едно макар и съвсем кратко сведение за обсадата на Оряхово

Откъса се публикува по: Васил Гюзелев, Самият Търновград ще разтръби победите. Средновековни поети за България”, 1981, Васил Гюзелев, „Средновековна България в светлината на нови извори”, 1981, Сборник „Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа”, С., 1999, стр. 114.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

Край крепостта Крайсен Нусдорф

стояхме загрижени, безпомощни;

отвътре се стреляше и атакуваше смело,

мнозина наши смелчаци бяха отблъснати,

тъй че трябваше да се разделят с живота си,

въпреки това тя трябваше да се предаде.