ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из пътеписа на Ханс Шилтбергер от 1427г.

Ханс Шилтбергер е взел лично участие в похода завършил с битката край Никопол през 1396г., като е оставил едно макар и съвсем кратко сведение за Оряхово.

Откъса се публикува по: Ханс Шилтбергер, „Пътепис”, София, 1971 г., Съст. В. Гюзелев, Сборник „Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа”, С., 1999.

 

 [Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

След това потегли за друг град, в който имаше и много турци, и го обсажда пет дни; турците не искаха да го предадат. Тогава жителите на града изгониха турците насила и се предадоха на краля. Много от турците бяха избити, а други пленени. Този град кралят завзе с двеста души.