ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „История” на Никита Хониат

Никита Акоминат от Хон е заемал важни постове във Византия по времето на династията на Ангелите. Автор е на обширна история под надслов „Χρονική δίήγησιςот”, съставена от 21 книги, в които са описани историческите събития от периода 1118г. до 1206г.

Откъсът за Просек е по: Христоматия по история на България, Петров, Гюзелев, т.2, С., 1978г., стр. 26-27 и ИБИ т. 25, ГИБИ, т.11 стр. 56-60.

 

 [Главна] [Галерия] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Христоматия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

 

Императорът тръгнал от Кипсела и стигнал в Адрианопол, а оттам се отправил на поход срещу Хриз. Този бил по народност влах, присвоил си Струмица, заел крепостта, наречена Просек [Демиркапия], и я превърнал в свое местопребивание, като засилил колкото било възможно повече укреплението й, което още отначало и природата превърнала и създала като недостъпно. Стръмни скали от двете страни така плътно се доближават една до друга, че между тях има само една тясна, недостъпна и стръмна пътека. Останалата част от скалите е недостъпна дори за козите и е напълно непроходима. Дълбоката река Аксиос [Вардар] обикаля скалите и по невероятен начин ги прави още по-недостъпни. След това се явило и изкуственото укрепление, което, съперничейки с природата, ги направило почти напълно непревзимаеми. Здрави стени били издигнати в единствения достъпен вход и те довършили това свръхестествено укрепление. И такава една крепост като Просек ромеите още от по-рано не забелязали и я изоставили пуста, понеже не обръщали внимание на българите. А Хриз си я присвоил и я направил непревзимаемо убежище срещу ромеите, тъй като там събрал цялата си добре добре упражнена с оръжие войска, напълнил я изобилно с хранителни припаси  и пуснал стада волове и овце да пасат по нейните върхове. Заеманото място от крепостта не е малко. Тя се простира значително на дължина и на широчина и е богата с растителност поради дъждовете и гористите места. Лишена е обаче само от един дар на природата, и то най-добрия: по цялата крепост няма нито един дори съвсем малък извор, който да дава поне една капка вода, няма и изкопани кладенци, а трябва да се слиза до реката и от там да се носи вода със съдове [хидрии]. Станал владетел на такава крепост, Хриз никак не се изплашил, когато императорът тръгнал на поход срещу него, но се приготвил да му се противопостави...

Когато стигнаха и до самия Просек, , той разполоэжи там някъде шатрата си и реши веднага да щурмува крепостта… Едни въоръжени с щитове и извадени мечове, с лъкове и стрели се заизкачваха по стръмнините на крепостта, влязоха в ръкопашен бой с тези, които се сражаваха от стените и от височините, и ги поваляха. Разбира се след тежки усилия и голяма сеч те изблъскаха варварите от предното укрепление, което беше изградено напоследък да защита на тамошните врати.

Сайт управляется системой uCoz