ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

Из „Огледало на света” – „История на Османския двор” от Мехмед Нешри

Мехмед Нешри е османски автор който е живял през ХVв. Сведенията за живота му са малко. Известно е, че е имал почетното название „мевляна”.

Откъса се печата по: „Огледало на света. История на османския двор”, М. Нешри, София, 1984г.

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Линкове] [Книга за гости] [Азбучници и речници] [Ново]

 

 

Говорят така. Видял Сосманоз, че земята му се изплъзва от ръцете, та събрал първенците на държавата си, за да се посъветва с тях. Всички те виждали едничък начин за спасение в подчинението пред Хункяр. Тогаз той надянал на врата си саванено платно и дошъл в Янболъ. Паднал ничком пред коня на Повелителя и се замолил. Всякак се унизявал и смирявал, на рекъл: "От Силистре по-хубава крепост и град нямам. Давам ги на моя султан, а сам аз му оставам роб за вечни времена. Само нека той да опрости греха ми и да не ми се сърди!" Повелителят опростил греха му, облякъл му почетна одежда и благоволил, та му възвърнал земята. След туй заръчал на Али паша: "Тръгвай нататък! Овладей крепостта Силистре и постави вътре хора. Нека там остане Тимурташовият син Яхши бей."

Пашата заедно с войската си дошъл до крепостта Шумнъ. После пратил човек до Сосманоз и заповядал: "Да ми предадеш Силистре!" Ала онзи не удържал думата си да предаде крепостта и се отметнал. Нарушил договора, укрепил крепостта и я задържал. Дошли и известили пашата. Той много се ядосал. „Какъв проклетник! — рекъл си. — Дойде при Повелителя, умилква му се като лисица, а щом стъпи на тази земя, заръмжа като куче. Ако е рекъл бог, ще намеря случай да му го върна!"

 

 

***

После Баязид Хан тръгнал и завладял Нигболъ и Силистре. Оттам се отправил кьм Мора. Сам се настанил в Кара Ферийе, а на четири страни разпратил акънджии. Те рушели, палели и награбили богата плячка. Сетне [Баязид] построил в Кара Ферийе имарет. И в Едирне като отишъл, също направил имарет.

 

***

Говорят, че по времето, когато султан Мурад Хан отишъл в Изник, за да се срещне с брат си Кючук Мустафа, Ефлякоглу Дракула нахлул в Силистре и донесъл много беди. Не че нямало газии там, но неверниците-размирници хич не били малко.