Елена, Храмът „Рождество на Пресвета Богородица” – екстериор / Elena, The Church “Nativity of Mary” - exterior

Храмът „Рождество на Пресвета Богородица” е построен на мястото на параклис, който носел същото име. Параклисът е бил построен на място, подарено от хаджи Панайот, хаджи Юрдан Брадата и хаджи Димитър Разсуканов. Параклисът бил малък, нисък и вкопан в земята. Според преданието когато Велчовата завера била разкрита и хаджи Юрдан Брадата бил обесен, то жена му създала манастир при параклиса и постъпила там като монахиня. Параклисът пострадал от наводнението през 1858г. и от пожара на 20 юли 1859 година. Това наложило да бъде съборен, за да се построи нова сграда. Вероятно параклисът е бил построен на мястото на по-стар храм или манастир, защото в двора му е имало два големи каменни надгробни кръста, украсени с орнаменти, като на единия е била изписана 1783г., а на другия, на който били изобразени два лъва, в надписа била посочена 1787г.
Новият храм бил завършен през 1865г. под ръководството на майстора Кольо Петков, който бил ученик на Кольо Фичето. Иконостасът е четириредов. Царските икони за иконостаса били изработени в Москва, а малките в Елена от дебърски майстори. Майсторите Петър и Апостол от Галичник изработили иконата над царските двери, която като се гледа отпред се вижда Светия Дух, като се гледа отдясно – Бог Син, а отляво – Бог Отец. Части от стария иконостас и от иконите от параклиса били поставени в женското отделение. В този храм се намирала и нарисуваната от Станислав Доспевски икона на светите братя Кирил и Методий, който по-късно била преместена в „Даскалоливницата”. След това през 1866г. били направени две стаи, които служели за девическо училище.
По време на руско-турската война турците превърнали сградата в склад за жито, а когато напускали Елена на 22 ноември 1877г. полели житото с газ, хвърлили отгоре барут и го подпалили, но двама еленчани успели да пристигнат навреме и да угасят огъня. Това жито спасило жителите от глад, като на всеки била дадена по една крина от него, а остатъка продали и парите били използвани за строежа на новото училище.
Сградата е с купол и с три абсиди. Външният притвор е остъклен допълнително. Камбанарията е издигната отделно от храма над входа към черковния двор. При оформянето на покривната стреха е използван характерния за възрожденската архитектура кобиличен елемент на западната и източната страна, а също при купола от юг и север. В храма има също резбован владишки трон и амвон.
Снимки: Е. Ножарова.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Елена – галерии / Elena – gallery
Сайт управляется системой uCoz