о

Охрид, Храмът „Св.св. Константин и Елена” / Ohrid, The Church “St. St. Konstantine and Elena

Храмът „Св. св. цар Константин и Елена” е разположена югоизточно от катедралния храм на Охридската архиепископия през епохата на османското робство – „Света Богородица Перивлепта”.
Според надписа над южния вход храмът е бил построен и зографисан през 1477г. Запазени са ктиторските портрети на дарителя Партений, майка му Мария и синът му Михаил.
Сградата е малка, еднокорабна и едноабсидна, с трансепт, равен на ширината на постройката. Южно от храма е долепен параклисът „Света Петка”, който е достигал до средата на трансепта. Параклисът и основния храм са изградени с една и съща техника – смесена зидария от последователни редове от камъни и тухли, а стрехата е оформена чрез техниката „вълчи зъби”. Към същинския храм и параклисът са долепени притвори, чиято строителна техника се отличава – градежът е от камъни и сантрачи. Притворът на параклиса е по-дълъг както от преддверието на храма, така и от самия параклис. В резултат от това по-късата южната страна на сградата е станала по-дълга от северната.
Храмът и параклисът са покрити със стенописи. В конхата на олтарната абсида е изобразена „Св. Богородица Шаршая”, а на реда под нея са изобразени покланящите се отци на църквата св. Василий Велики, св. Григорий Богослов, св. Йоан Златоуст и св. Атанас. На южния зид са изобразени патроните св.св. Константин и Елена. На втория ред са изобразени сцените „Св. Преображение”, „Успение на Пресвета Богородица”, „Тайната вечеря”, „Молитвата в Гетсимантската градина”, „Отричането на ап. Петър”, „Оплакването” и „Погребението Христово”. На сводът са образите на Светата Троица – Бог Отец, „Бог Син” и „Светия Дух”. Фрагментарно е запазен стенописът „Заминаването на всички воини на борба за победа на християнството”.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery