Охрид, Храмът "Св. Димитър Солунски" / Ohrid, The Church "St. Demetrios of Thesaloniki"

Храмът "Св. Димитър Мироточиви" се намира в близост до входа към двора на черквата "Света Богородица Перивлепта". Няма изворови данни кога е изграден този храм. Сградата е малка, еднокорабна, с двускатен покрив и една тристенна абсида. Има два входа – по един от запад и юг. При строежа са били употребени вторично антични колони.
Живописта се датира към ХІVв. Стенописите са разположени на три реда. На първият ред са изобразени светци в цял ръст, сред които и св. Димитър Солунски в цял ръст, облечен като воин. На втория ред са изписани сцени от живота на Иисус Христос
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery
Сайт управляется системой uCoz