Охрид, Скален храм "Въведение на Пресвета Богородица Канео" / Ohrid, The Churh Presentation of Mary Kaneo

Скалният храм „Въведение на Пресвета Богородица” се намира в Охрид в местността Канео, южно от черквата „Свети Йоан”. Възможно е да е изпълнявала ролята на крипта на манастирския комплекс развил се около храма „Свети Йоан Канео”, тъй като във водата под нея са били откривани кости. Черквата е издълбана в скалния откос над езерото и до нея може да се стигне само по вода. Фреските са силно повредени, като сред тях се разпознава композицията „Въведение Богородично”, като са запазени фрагменти от лицата и дрехите на девойките и от облеклото на първосвещеника Захарий. Фреските се датират към ХІV-ХVв.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Охрид – галерии / Ohrid – gallery