Охрид, Храмът "Света Богородица Болничка" / Ohrid, The Church "Saint Mary Hospital"

Храмовете „Свети Никола Болнички” и „Света Богородица Болничка” са разположени в близост до Долната порта на охридската крепост и са служели за медицински пунктове, в които се извършвал здравно-санитарен контрол на влизащите в града пътници. По тази причина и двете черкви носят названието „Болнички”. В двете черкви не било позволено да се извършва нито служба, нито венчавка, нито кръщене. Запазен е документ от 1694г., в който е отбелязано, че за забранява да се върши каквато и да е служба в двете черкви. Според преданието това било така, тъй като под сградите имало мрачни ходници, обитавани от зли сили, които вредели на хората.
Храмът е бил изграден през ХІVв., от който период е и първия живописен слой. Сградата е едноабсидна, еднокорабна с трансепт. Покривът отвън е двускатен, а отвътре е оформен като свод. Храмът е изграден от ломен камък и тухла. Стрехите са оформени с тухли, като е използвана техниката „вълчи зъб”. По-късно от запад и юг били изградени преддверия от ломен камък. При консервационните работи проведени през 1959-1960г. са били разкрити останките от старата живопис. В абсидата са запазени изображенията: Поклонението на жертвата, Възнесение, Благовещение, , св. Василий Велики и св. Йоан Златоуст. На северната стена са изобразени светците-воини Димитър, Георги и Нестор, а до иконостаса е зографисан Дейсис. През 1834г. интериорът е бил изографисан отново. Иконостасът е изработен от орехово дърво през 1833г. от Никола Дарковски Караджович.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Видин – галерии/ Vidin – gallery