Бургът – реконструкции / The Tower - 3D Reconstruction

Тъй като кулата не е запазена изцяло, а останките от моста са заличени напълно, в този албум са включени варианти за реконструкция на обектите.

Най-популярното схващане за предназначението на кулата е, че тя е имала стражеви функции, като е пазела подстъпите към античния Дебелт.

Друга възможност е да е пазела моста, но тя е отдалечена от мястото, където е имало следи от мост. Пък и Шкорпил, който е видял руините е изказал предположение, че моста е правен през Средновековието. Наличието на мост би преградило оттока и би препятствало преминаването на корабите от морето към езерото.

Затова като алтернатива може да се приеме, че кулата е пазела участък, в който се преминавало със салове. Освен това, опънатото въже, което е служело за придвижване на саловете е можело да спира и кораби, ако не се отпусне под вода.

Версията, че кулата може да е служела за фар е малко вероятна. Бургът е в средата на оттока и светлината от него трудно би се виждала от морето или езерото. Затова като фар светлината от кулата е можело само да предупреждава за моста или за въжето/веригата преграждаща оттока (с цел спиране на корабите при стражевия пункт)
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бургас-Пиргос, галерии / Bourgas-Pyrgos galleries
Филм / movie
Сайт управляется системой uCoz