Самоков, Байракли джамия / Samokov, Bairakli Mosque

Байракли джамия, наричана още и Йокуш джамия (джамията при стръмнината) е била преустроена през 1845г. от Мехмед Хусреф паша в памет на майка му - българка от село Шишманово. Мехмед Хусреф паша поставил на купола на джамията кръст и полумесец - за да почете майка си и за да не обиди баща си. Може би заради това и заради обстоятелството, че Мехмед Хусреф паша е бил обичан от местното християнско население (когато бил пленен от кърджалиите, организирането на събирането на парите за откупа се извършило не от турците, а от християните), тя е единствената от съществувалите някога 12 ислямски култови сгради [Ески джамия (Горнопазарската), Ени джамия (т.е. Новата, също Шарената, на Маркоч бей), Пашовата (на Сюлейман ефенди), Кешкек джамия, а също месчидите: Куршумли-джамия, Сефер-Деде, Теке-джамиси, Али-ефендиевата джамия, Мусала-джамия, Молла-джамия, Джабар-джамия и още 2 в еврейската махала], която е достигнала до наше време. През 1966г. джамията била реставрирана по проект на арх. Никола Мушанов под ръководството на Георги Белстойнев.
Джамията е с почти квадратен молитвен салон с размери 14 на 14,5 метра. От страна на входа има открит притвор, над който се намира балкона на женското отделение. Към нея е долепено високо минаре, декорирано с тухли имитиращи стъпала. Куполът се носи от четири дървени колони, измазани от вън. Джамията се е осветявала от полиелеи с масленици (сега се използват електрически полиелеи, които наподобяват старите с маслениците). Джамията се осветява също от два реда прозорци на стените, а също и прозорците на купола, като горния ред прозорци и тези на купола са изработени от бяло и цветно стъкло. Най-голям интерес представлява стенописната украса от растителни мотиви, като в михраба (празна ниша в стената, която показва в каква посока се намира Мека) е изобразена сграда. Макар сградата да е нарисувана с минарета като джамия, преданието свързва изображението с Рилския манастир. Фреската е била замазана и е била открита при реставрацията.
Под мазилката на тавана са открити издраскани чертеж на черква и три имена: Иван, Ристо и Косто. Предполага се, че това са имената на самоковските зографи Иван Иконописец, Христо Йовович и Коста Вальов.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Самоков - галерии/ Samokov – gallery
Сайт управляется системой uCoz