Плиска, източна крепостна стена / Pliska, eastern fortress wall

Вътрешната крепост е с форма на трапец. Западната стена е дълга 388м. и е успоредна на източната, която се простира по протежение на 612м. Дължината на северната и южната стена е почти еднаква – 740м. Общата площ на Вътрешната крепост е приблизително 0.5кв.км.
Вътрешната крепост е имала 4 кръгли кули и 4 порти, защитавани от по две правоъгълни кули. Между портите и ъгловите кули имало също по една петоъгълна кула.
Крепостните стени са с дебелина 2.6м. и са изградени от каменни квадри с височина между 0.5-0.65м. Квадрите се свързани с хоросанова спойка премесена със парченца от тухли, а шевовете са замазани с хоросан премесен със ситно натрошени тухли. Зъберите били покрити със стрехообразни капаци.
Кръглите кули са с цилиндрична форма с вътрешен диаметър 5.6м. и външен диаметър 8.6м. Подът им е облицован с камъни с различни размери 0.6-0.7м. Били са изградени от каменни квадри, като външните са били направени за градеж на цилиндър, докато вътрешните на прилягат добре и вероятно не са били направени специално за направата на кулите. Има следи от по-късни поправки, като са били използвани по-тесни камъни и тухла.
Североизточната кула е имала два входа. Единият я е свързвал с крепостта и е бил разположен на мястото, където се пресичали двете стени. Той е бил широк 1м., а страничните му стени са били дълги 2.9м. Вторият вход е извеждал извън крепостта. Той е бил разположен близо до северната стена. Ширината на вътрешния край е била 0.66м., а на външния 0.95м., а дължината му е 1.6м. Този вход вероятно е направен по-късно, тъй като има следи от изсичане на най-долния ред камъни, а стените на входа са направени от грубо обработени камъни. В кулата има обгорели останки, въглени и пепел, което показва, че тя е пострадала от пожар. Не са открити останки от сводове и покривно покритие, което показва, че вероятно подовете са били дървени, кулата не е имала покрив, а само платформа с парапети и зъбери. Вероятно кулата е имала дървена стълба.
Между портите и ъгловите кръгли кули са разположени 8 петоъгълни кули, т.е. по 1 между всяка порта и кръгла кула. Кулата, която е разположена между източната порта и североизточната стена е долепена за крепостната стена и е с дължина 10.5м. Успоредните стени издаващи се напред са с външна дължина 4.5м., а вътрешната е 3.6. Другите две стени се свързват от ъгъл от 103 градуса. Те са с външна дължина 6.45м., а най-изпъкналата част на кулата е на разстояние 8.55м. от стената. Стените са дебели 1.6м. На петия ред от пода на западната стена на едно място има хоризонтален тухлен ред, което показва, че може би кулата е имала тухлен свод, чието оформяне е започвало оттам. Входът се намира от западната страна и е широк 0.95м., а стените му се дължи 2.65м. Втори вход е имало на северната стена на кулата, който водел извън укреплението. Той е широк 1.06м., а стените му са дълги 1.65м. Тази кула също у пострадала от пожар, от който са останали следи както по стените, тъй и в образувалия се насип от руините.

Използвана литература:
Шкорпил, „Абоба-Плиска” в ИРАИК, т. 10; Плиска-Преслав, т.4, 1985г., стр. 122, „Плиска – пътеводител”, В. Антонова, С. , 1967г.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Плиска -галерии/ Pliska – gallery
Сайт управляется системой uCoz