Плиска, Кръгъл дървен аул/ Pliska, Round wooden palace

Дървената постройка е разположена западно от Крумовия дворец. От нея са запазени два концентрични кръга от ями, в които са били положени кръгли вертикални дървени стълбове. Основната кръгла част е била с диаметър 14м. На южната страна е бил оформен дълъг правоъгълен издатък, който се съединява с полукръг от ями дублиращ основния кръг. Предполага се, че постройката е представлявала повдигната над терена седмоъгълна платформа, достъпа до която е ставал чрез две странични и едно централно стълбище или рампи. Според Р. Рашев сградата е била с жилищни или представителни функции, а според Георгиев е служила като трибуна за церемонии. Нейните останки са били покрити по-късно от тухлената настилка на дворцовия площад, а ямите в северния край, които са носили северното стълбище от каменна пътека водеща към южната порта на цитаделата.
Литература: Р. Рашев, Българска езическа култура (7-9в.), 2008;
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Плиска -галерии/ Pliska – gallery
Сайт управляется системой uCoz