Плиска, Дворцовата черква / Pliska, The Palace church

Дворцовият храм е малка постройка, която се намира между дворцовата баня и Малкия дворец. Тя се състояла от наос (същински храм) и нартекс (притвор). Вероятно е имала купол носен от 4 колони. Поради малките й размери вероятно е била предназначена да се ползва само от приближените на владетеля.
В хрониката на Регинон се споменава, че след покръстването си княз Борис-Михаил І нощем облечен в груба дреха, влизал тайно в църква и прострян върху пода на самия храм, прекарвал в молитва, като си постилал отдолу само една власеница. (ЛИБИ, т.2, стр. 306). Поради близостта до жилищния Малък дворец е възможно именно това да е бил храмът, в който княз Борис-Михаил І се оттеглял вечер да се моли.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Плиска -галерии/ Pliska – gallery
Сайт управляется системой uCoz