Цариград, Форум на Теодосий ("Тавър") / Constantinople, Forum of Theodosius

Форумът на Теодосий (наричан още „Тавър”, т.е. „Форум на бика”; а днес площад „Баязид”) е бил създаден още по времето на император Константин І, а при Теодосий І бил преустроен. В средата му е имало колона подобна на Траяновата в Рим: по външните й стени имало релефи, а горе имало статуя на императора. Вътре е била куха, като по вита стълба е можело да се стигне до върхът й. Просъществувала е до края на ХVв., когато материалите й са били използвани за строежа на банята „Патрона Халил”.
При строежа на университета са били открити три базилики, за които не е установено кои са и затова са им дадени условните обозначения „А”, „В” и „С”. Базилика „А” е била изградена при управлението на Юстиниан І. Централната и част е почти квадратна със странични дворове, а притвора се е намирал от запад. Там е бил намерен амвона, който понастоящем е експониран в двора на „Света София”.
Триумфалната арка е била построена от мрамор. Тя е имала три засводени прохода, като средният е бил най-висок. Върху нея са се намирали статуите на Теодосий І и синовете му Аркадий и Хонорий. Освен със статуите е била украсена и с релефи, фрагменти от които се намират в археологическия музей. Интересна е украсата на колоните, за която се предполага, че представлява „пауново око”. Арката рухнала при земетресение, като са запазени основите й, колони и някои други фрагменти. Руините били използвани вторично за други строежи, напр. за ремонта на „Цистерната при Базиликата” (дн. Йеребатан сарнъджъ”).
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery
Сайт управляется системой uCoz