ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

СВЕТИ АВРАМИЙ БЪЛГАРСКИ

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Азбучници и речници] [Празници и обичаи] [Ново]

 

 

Посичането и погребението на св. Аврамий - Лицевой Свод царя Ивана IV Грозного - 1550

 

През 922г. хан Алмуш въвел като официална религия исляма и приел мохамеданското име Джафар. От тогава насетне Волжка България била мюсюлманска държава. В столицата Велики Болгар са намерени освен мюсюлмански надписи, също и арменски, което показва, че в държавата е имало търпимост към изповядващите други религии. Мъченичеството на волжкия българин свети Аврамий е по-скоро изключение, а не трайна държавна политика. Вероятно наред с това, че се е отрекъл от исляма, което по принцип се наказвало със смърт в мюсюлманските държави, то по съществената причина е, че по това време се е водела война с Владимирското княжество и действията му са били оценени не само като вероотстъпничество, но и като държавна измяна.

Свети Аврамий се родил в българско мюсюлманско семейство. Неговото мюсюлманско име не е известно. Той се занимавал с търговия, разполагал със значителни средства и водел охолен и изпълнен с удоволствия живот. От друга страна той бил гостоприемен и състрадателен, като оказвал гостоприемство на пътниците и помагал на бедните. По време на пътувания във връзка с търговската си дейност той се запознал с християнството и се покръстил, като приел името Аврамий.

След като се покръстил, когато пристигнал в столицата Велики Болгар, той започнал да проповядва християнската вяра на пазара.

А българите, като видели своя сънародник и доскорошен едноверец да проповядва християнството се подразнили. Първо се опитали да го склонят с увещания и съвети да се откаже от християнската вяра и да се върне отново към исляма.

Когато не успели да го склонят, те пристъпили към изтезания. Първо го били жестоко, при което както се казва в неговия акатист по тялото му: „не останало нито едно място цяло и незасегнато”. Побоят обаче не успял да го сломи и да се върне към исляма. След това той бил държан в тъмницата и бил подлаган на различни изтезания. Когато видели, че няма да постигнат нищо, той бил осъден на смърт.

На 1 април 1229г. той бил изведен извън града и край един кладенец намиращ се недалече от река Волга първо му отсекли ръцете, после краката, а след това го обезглавили. По това време във Велики Булгар пребивавали морумски търговци, които били свидетели на станалото и като християни се погрижили за тялото на мъченика, като го погребали в християнското гробище в града.

Бог скоро наказал жителите на Велики Болгар за извършеното убийство. Първо избухнал голям пожар, който изпепелил половината от града. Оцелялата част от града била пощадена от огъня, но не за дълго. След като избухнали още няколко по-малки пожари, то останала съвсем малка част от града, която да не е пострадала от пожарите. Велики Болгар бил важен търговски център и в неговите складове се съхранявали много търговски стоки, които също изгорели или били повредени от пожара.

На гроба на светеца започнали да се случват много чудеса и слуха за тях достигнал и до руските земи. През 1230г. при владимирският княз Георги Всеволодович пристигнали пратеници във Велики Болгар, които предложили да бъде сключен мирен договор, с който да се сложи край на проточилата се в продължение на 6години война. След като бил сключен мирният договор, княз Георги изпратил пратеници във Велики Болгар, които поискали да им бъдат предадени мощите на мъченика. На 9 март 1230г. мощите на свети Аврамий Български били пренесени в град Владимир и били поставени в Княгининия манастир, където и досега е запазена частица от мощите му.

Преди революцията в тогавашното село Болгар били предадени старинно изображение на светеца, частица от мощите му и старата дървена ракла. А когато безбожните комунисти завзели властта в Русия и цялата страна била опустошена, то пострадали и реликвите, пазени в село Болгар. Местните християни все пак успели да укрият по домовете си фаланга от пръста на дясната ръка на свети Аврамий, която сега се пази в тамошния храм „Свети Аврамий”.

Свети Аврамий е покровител на търговците и предприемачите.

 

Тропар на свети Аврамий:

(глас 4)

Днес, благоверни народе, сме се събрали да прославим доблестният мъченик и страдалец Аврамий, защото той, укрепен от Божията сила е отдал своята душа за Христос, като е претърпял много страдания от болгарските мюсюлмани. Затова и е получил от Господа венец и сега му предстои и да се моли за този град и за всички нас, почитащи паметта му.

 

Кондак на мъчени Аврамий Български

глас 8

Като много ценно съкровище пренесени бяха от България в град Владимир достопочитаните твои мощи, мъченико Аврамий, чрез които ти даваш на всички, които почитат твоята преславна памет обилни изцеления, предстоейки в небесата пред Храста Бога и молейки го за спасението на нашите души.

 

 

Към празниците и събитията на 1април >>>