ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Азбучници и речници] [Празници и събития] [Ново]

 

 

Преображение Господне – миниатюра към Евангелие от Матей от Лондонското четириевангелие на цар Иван Александър

 

 

На 6 август Българската православна църква отбелязва празника на Светото Преображение Господне. На този ден Иисус Христос се отделил с трима от учениците си – Петър, Йоан и Яков в планината Тавор и там пред тях се преобразил в Син Божи. Това събитие станало осем дена, след като извършил чудото, при което с 5 хляба и 2 риби нахранил 5 000 души край намиращия се на североизточния бряг на Тивериадското езеро (Галилейското езеро) античен град Витсаида Юлия. След това чудо той попитал учениците си какво мислят за него хората. Те му отговорили, че едни го считали за Йоан Кръстител, други - за свети Илия, а трети пък мислели, че един от старовремските пророци е възкръснал. Тогава той попитал учениците си какво мислят за него, при което свети Петър му отговорил: „за Христа Божий”. Гръцката дума „Христос” означава Месия. Иисус наистина бил Месията. Юдеите обаче мислели, че Месията подобно на царете от Макавейската династия ще е само водач на въстание, който ще ги избави от потисничеството на римляните. Те дори не предполагали, че един ден дори самите римски императори ще се прекланят пред Христос. След това пък докато фарисеите се препирали с него му поискали личба от небето. Апостолите също се затруднявали да разберат напълно своя учител. Той се опитал да им обясни, че трябва да пострада и да претърпи смърт, а след това да възкръсне. Разсъждавайки по човешки апостол Петър започнал да му възразява. Но Христос го упрекнал, че трябва да мисли за това, което е Божие, а не за това, което е човешко. За да покаже на учениците си, че той е повече от старозаветните пророци, Иисус Христос решил да се появи пред тях като Син Божии, а двамата най-уважавани от евреите пророци – Мойсей и Илия да му се покланят. Ето как евангелист Лука е описал това събитие (9.28-36): Около осем дена подир тия думи, като взе със Себе Си Петра, Йоан и Яков, възлезе на планината да се помоли. И когато се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава. И ето, двама мъже приказваха с Него, а те бяха Мойсей и Илия; като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Йерусалим. А Петър и ония, които бяха с Него, бе налегнал сън; но, като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него. И когато те се отделяха от Него, Петър рече на Иисуса: Наставниче, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисей един, и един за Илия, - без да знаеше, що говори. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака. И чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте. И когато се чу тоя глас, Иисус бе останал Сам. И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха.”. Евангелист Матей (17.2) описва малко по-конкретно това преобразяване: „и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина”

 

 

 

Към празниците и събитията на 6 август >>>