ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

СВЕТА НЕДЕЛЯ

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Азбучници и речници] [Празници и събития] [Ново]

 

 

Света Неделя– Наддверна фреска на храма „Света Неделя”, Пловдив

 

На 7 юли се почита паметта на света Неделя.

По време на управлението на император Диоклициан (284-305) живеели християните Доротей и жена му Евсевия. Тъй като те нямали дете дълго се молили на Бога и обещали ако им се роди такова, да го посветят на него. Бог изпълнил молбата им, като детето се родило в неделя. Затова то било кръстено на господния ден – Кириакия. За да се спази това посвещение на празничния господен ден, когато е било преведено житието на светицата на български език, нейното име е било предадено не като Кириакия, както звучи на гръцки език, а като Неделя. Тя била възпитана като християнка и тъй като била посветена на Бога запазила своето целомъдрие.

Когато започнало гонението на християните света Неделя и нейните родители били предадени на император Диоклециан. Той наредил да бъдат бити, за да се откажат от вярата си. Като не постигнал успех, решил да ги раздели, та да му се удаде по-лесно да прекърши волята им. Родителите били изпратени в Митилена при управителя Юст, където загинали мъченически. Света Неделя била изпратена в Никомидия при кесаря Максимиан. Той я разпитал и като видял, че тя е твърда и непоколебима в своята вяра наредил да я бият. По време на изтезанието тя се отдала на молитва, което довело Максимиан до пристъп на гняв, при което мъченицата му заявила, че никога няма а я застави да се подчини на волята му, тъй като на нея й помага Бог.

Максимиан я изпратил при Иларион - управителя на Витиния за да продължи с опитите да я склони да отстъпи от вярата си. Иларион я отвел в езическия храм за да проведе разпита й. Света Неделя се помолила и силно земетресение разтърсило сградата, при което статуите изпопадали и се разбили на прах, след което се появил вихър, който разнесъл прахта, а след това в капището паднала мълния, която изгорила лицето на управителя и той умрял. На негово място бил изпратен нов управител, който като разбрал какво се е случило решил направо да пристъпи към екзекуцията й, като наредил да бъде изгорена. Света Неделя била отведена на кладата и започнала да се моли. Когато огънят бил запален, то неочаквано на ясното небе се появил облак и изсипалия се дъж загасил огъня. След този неуспех управителят наредил мъченицата да бъде хвърлена на дивите зверове. Животните обаче вместо да я разкъсат легнали в краката й. Управителят я върнал в затвора и след като премислил какво да прави наредил да бъде посечена, като изпратил войниците да изпълнят решението му. Когато те пристигнали и й съобщили за присъдата, света Неделя се помолила, след това дала последни наставления на намиращите са на мястото на екзекуцията християни и като коленичила на земята предала Богу дух. Войниците много се удивили от станалото и тогава чули глас, да си вървят и да разказват за видяното. Това се случило на 7 юли 289г.

Свети патриарх Евтимий съставил в нейна чест похвално слово, благодарение на което почитанието към светицата се разпространило широко из българските земи.

 

Към празниците и събитията на 7 юли >>>