ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ – ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Азбучници и речници] [Празници и обичаи] [Ново]

 

 

 

Обявяването на сключването на Сан-Стефанския мирен договор

 

3 март (19 февруари по стар стил) е националния празник на България. Националният празник е най-важният официален празник в една държава.

На тази дата през 1855г. Царят-Освободител Александър ІІ се възкачил на руския трон. Тъй като при сключването на международните споразумения се избирала някоя дата със значимо събитие този ден бил избран за сключването на Сан-Стефанския мирен договор.

Първото отбелязване на този ден е станало на 3 март (19 февруари) 1879г. когато бившият български екзарх Антим І, който по това време бил председател на Учредителното събрание отслужил панихида в храма „Света Богородица” във Велико Търново.

През 1880г. датата е била отбелязана от армията на Княжество България.

През 1882г. Държавния съвет приел „Списък на неприсъствените дни в Българското княжество, в който датата била включена под названието „Сключване на Сан-Стефанския договор”. На следващата година с Указ празничните дни от списъка били обявени за задължителни за поданиците на Княжеството.

С Указ № 78 от 31.12.1887г. е бил одобрен списъкът с неприсъствените дни в България, като 3 март (19 февруари) е включен като ден на „Освобождението на България”.

На 16.02.1900г. е бил публикуван Законът за празничните дни в Княжеството като 3 март (19 февруари) е включен като ден на „Освобождението на България”.

През 1911г. този закон е бил отменен от влезлия в сила „Закон за празниците и неделната почивка”, като датата била включена и в него като ден на „Освобождението на България”. Този закон се прилагал до 1951г., когато бил отменен и влязъл в сила Кодекса на труда.

През 1916г. бил приет Закон за въвеждане на Григорианския календар. В Правилника за прилагането на този закон, приет с Постановление на Министерския съвет било определено, че датата 19 февруари по стар стил занапред ще се празнува на 3 март по нов стил.

Първото честване на 3 март по нов стил станало през 1917г.

Отбелязването на 3 март продължило до 1950г., когато в издаденото Постановление на Министерския съвет за определяне на неприсъствените дни празникът не бил включен.

По случай 100-годишнината от сключването на Сан-Стефанския мирен договор през 1878г. с Решение на Политбюро на ЦК на БКП 3 март еднократно е бил обявен за неработен ден.

През 1988г. е направено изменение на Кодекса на труда и 3 март е включен като неработен ден сред официалните празници.

През 1991г. Народното събрание обявява 3 март за национален празник.

Има спор дали 3 март трябва да е националния празник, тъй като на тази дата е сключен Сан-Стефанският мирен договор, който е прелиминарен (предварителен). Той е предшестван от Одринското примирие от 31 януари 1878г., с което е сложен край на военните действия, а Берлинският договор от 13 юли (1 юли стар стил) 1878г. се явява окончателния международен акт, с който се решава съдбата на България. Сан-Стефанският мирен договор по отношение на България се явява отстъпление от Одринското споразумение, според което: „България се създава като автономно княжество в пределите, където мнозинството от населението е българско. Нейните граници в никакъв случай не могат да бъдат по-малки от границите приети от Цариградската конференция.”, тъй като е определена по-малка територия. Обикновено националния празник на една държава е датата на обявяване на независимостта.

 

Към празниците и събитията на 3 март >>>