ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

НАЧАЛО НА СЕПТЕМВРИЙСКАТА ГОДИНА

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Азбучници и речници] [Празници и събития] [Ново]

 

 

Сътворението на света – икона от вехтозаветния чин от иконостаса на храма „Свети Никола” в Саботковци

 

 

През Средновековието и турското робство у нас датирането освен „от Рождеството на Христа” се правело и от „Сътворението на света”, а също така се посочвал индикта. Началото на годината на индикта и от „Сътворението на света” е било на 1 септември.

Името „септември” произлиза от латинската дума за „седем” (septem), тъй като е бил седмият месец в римския календар, според който годината започвала през март. В книгата Левит (23:23-25) първият ден от седмият месец е бил определен за празничен и неработен: „И рече Господ на Моисея, думайки: кажи на синовете Израилеви: в седмия месец, на първия (ден) от месеца, имайте почивка, празник Тръби, свещено събрание (имайте), никаква работа не вършете и принасяйте жертва Господу”. Малко по-натам е посочено особеното значение на този месец за стопанския живот: „седмия месец, кога прибирате земните произведения” (23:23-25).

Установяването на началото на новата година на 1 септември е свързано с традициите наследени от Римската империя и въвеждането на християнството като официална религия.

В Римската империя на всеки 15 години се преоценявало имуществото на гражданите във връзка с данъчното облагане. За удобство било въведено летоброене, показващо какъв период е изминал от последната оценка и колко години остават до следващата. Това бил т. нар. индикт или индиктион (от лат. indictio — „обявяване”). При император Константин І през 312г. индиктът станал официално летоброене, като обаче все още започвал от 23 септември - датата на раждането на император Октавиан Август. Император Констанций през 353г. въвел ново начало на летоброенето, като то започвало от 1 септември 5509г. Тъй като Констанций бил считан за непоследователен християнин, то нововъведението било прието неохотно и отброяването на индиктите от 1 септември се утвърдило едва през 462г. През 537г. с новела № 47 на император Юстиниан е въведено използването на индикта за датиране на държавните документи.

Съществува мнение, че VІ вселенски събор е установил датата 1 септември 5509г. за отброяване на годините от Сътворението на света. Сред съборните правила такова указание обаче няма. Но в 3 правило е казано: „и даже до петнадесетия ден на текущия месец януари, на отминалия четвърти индикт, шест хиляди сто деветдесет и деветата година”, което показва, че това летоброене е било прилагано от участниците в събора.

В България в Чаталарския надпис на хан Омуртаг е първото отбелязване на употребата на индикта. След въвеждането на християнството датирането според индикта и от Сътворението на света се е използвало през цялото Средновековие, а също в епохата на турското робство.

В Русия до 31 декември 7208г. летоброенето се е водило по „септемврийската ера”, а от 1 януари 1700г. е било въведено новото „от Рождеството на Христа”. В Свещената Римска империя идиктът се е използвал до 1806г.

Освен т.нар. „византийска ера”, която се е използвала у нас, при която превръщането на годините от Рождество Христово в такива от Сътворението на света става чрез добавяне на 5508 за месеците до септември, а от септември до декември на 5509, има и други като Александрийската, Антиохийската и т.н., при които се добавят други числа, в зависимост от различното изчисляване на периода между Сътворението на света и Рождество Христово.

 

 

 

 

Към празниците и събитията на 1 септември >>>