ALD * БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ * ALD

ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ

РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

 

[Главна] [Фотогалерии] [Филми] [Библиотека] [Други] [Статии] [Азбучници и речници] [Празници и събития] [Ново]

 

 

Рождество на Пресвета Богородица – фреска на западната фасада на храма „Рождество Богородично” – Бельова църква, край Самоков, Софийска област, худ. Никола Образописов.

 

 

         На 8 септември се отбелязва празникът Рождество на Пресвета Богородица.

         Родителите на света Богородица праведните Йоаким и Ана живеели в градчето Назарет. Свети Йоаким бил от рода на цар Давид, а света Ана била от потомците на Аарон.

         Праведните Йоаким и Ана били благочестиви и добродетелни хора. От своите доходи отделяли една трета за себе си, другата една трета давали на храма, а останалото на бедните.

         Двамата обаче нямали деца, което у юдеите се считало голямо нещастие и се приемало за божие наказание за извършените грехове.

         Веднъж свети Йоаким отишъл за Пасха със свои роднини да принесе жертва в храма в Йерусалим. Той пристъпил пръв да принесе жертвоприношение. Тогава някой си Рувим му казал, че не е достоен пръв да принася жертва, тъй като няма потомство.

         Огорчен от случилото се праведният Йоаким не се завърнал у дома, а отишъл в пустинята и прекарал в пост и молитва 40 дни. Когато света Ана чула какво се е случило се наскърбила много. Тя отишла да се разходи в градината за да се уталожи малко мъката й. Там на един лавров храст видяла гнездо с птиченца. Това я натъжило още повече и тя заплакала, защото всички живи същества имали потомство, а тя нямала дете.

         Тогава пред нея се явил ангел Господен и й казал, че нейната молитва е чута – тя ще роди дъщеря, която ще нарече Мария, която ще благославят всички родове, защото чрез нея ще бъде дадено спасение на целия свят. Света Ана обещала, че ако й се роди дете, то тя ще го посвети на Бога.

         Радостна от станалото света Ана отишла в храма в Йерусалим, за да благодари и да повтори обета си, че ще посвети на Бога детето, което ще се роди.

         А ангелът се явил и на свети Йоаким и му казал, че молитвата му е чута и че му се роди дъщеря. Затова да отиде в храма Йерусалим, където ще намери жена си, на която вече е съобщена радостната вест.

         Двамата съпрузи се срещнали в Йерусалим където принесли благодарствена жертва.

         Празникът на зачатието на света Ана се отбелязва на 9 декември.

         Празникът на Рождество Богородично се отбелязва на 8 септември. Когато света Ана родила, тя попитала акушерката какъв е полът на новороденото. Акушерката й отговорила, че е момиче. Тогава света Ана казала: „Възвиси се душата ми в този ден”.

         Когато Мария навършила 6 месеца, майки я поставила на земята, за да провери дали може сама да стои на нозете си. Момиченцето направило 7 крачки, а после се върнало при майка си. Тогава света Ана казала, че повече няма да я пуска да ходи по земята, докато не бъде въведена в храма според направения обет.

         Било отредено специално място в спалнята на девойката, където не внасяли нищо нечисто. Били взети непорочни девойки, които да се грижат за Мария.

         Когато детето навършило годинка, то свети Йоаким устроил пир, на който поканил свещениците, книжниците и старейшините. Тогава първосвещеника я благословил, казвайки: „Боже всевишни, спусни се към това дете и му дай висше и непреходно благословение.”

         Когато Мария навършила 2 годишна възраст баща й казал на света Ана, че трябва да я отведат храма, за да изпълнят обета си. Майката обаче предложила да изчакат да навърши 3 години, та детето на не започне да иска да се върне при родителите си.

         Когато света Богородица навършила 3 годишна възраст, то родителите й изпълнили обещанието да я посветят на Бога. Малката Мария била изпратена да живее в храма в Йерусалим. Постъпването й в храма се отбелязва на празника Въведение Богородично 21 ноември.

         Свети Йоаким починал на 80-годишна възраст. Овдовялата света Ана се преместила да живее в Йерусалим, като си взела жилище недалеч от храма, за да е близо до дъщеря си.

         На 9 септември се отдава почит на праведните Йоаким и Ана.

 

 

Към празниците и събитията на 8 септември >>>