Сливен, Туида, Казармата/ Sliven, Tuida, The barracks

Казармената сграда на крепостта Туида е разположена между главната южна порта и югозападната ъглова кула. Това е типично местоположение на сградата на крепостния гарнизон, доколкото там се намират както главния вход, така и по-уязвимия участък от крепостта. По този начин защитниците бързо е можело да заемат позиции при внезапно нападение.
Основното сграда е правоъгълна, като вътрешното пространство е разделено от две надлъжни стени, като между външната и вътрешната южни стени са запазени основите на четириъгълни стълбове изградени от камъни и тухли. Външната южна стена е подсилена с пиластри. От източната страна до нея е долепена по-малка почти правоъгълна постройка
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Сливен – галерии / Sliven – gallery