Сливен, Туида, Трикорабната базилика / Sliven, Tuida, The three-nave basilica

Трикорабната базилика е издигната в близост до източната крепостна стена. Тя е била построена през ІVв. В средата на Vв. Туида пострадала тежко от варварските нападения. През VІв. базиликата била възстановена, като бил запазен първоначалният й план. Източно от базиликата непосредствено до крепостната стена бил издигнат шестконхиален баптистерий с мозаечен под. Според съчинението „За строежите” на Прокопий Кесарийски укреплението Туида била възстановено при управлението на император Юстиниан І. В епархийските списъци градът е отбелязан като епископски център, като местния архиерей бил подчинен на митрополита на Одрин. През VІІв. в резултат от варварските нашествия животът в Туида замрял. През VІІІ-ІХв. върху руините на старите сгради били направени нови постройки.
Базиликата е трикорабна, с една абсида, която е с ширината на централния кораб. По протежение на южната стена е имало едно късо помещение с вход от юг в източния край и галерия или друго по-дълго помещение отделено от първото със стена.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Сливен – галерии / Sliven – gallery
Сайт управляется системой uCoz