Сливен, Туида – западна крепостна стена / Sliven, Tuida - Western fortress wall

Укреплението Туида се намира на хълма „Хисарлъка”, който е разположен край река Новоселска в северния край на кв. „Ново село” в град Сливен.
Крепостта доколкото е позволявал теренът е оформена е приблизително като квадрат с размери 220х210м. с площ 41дка, която е ориентирана по посоките на света с незначително отклонение. В четирите ъгъла е разположена по една кръгла кула. Приблизително в средата на северната стена е разположен вход, защитаван от правоъгълна кула-порта. Главната улица кардо максимус свързвала тази порта с южния вход. Зидовете на крепостната стена са изградени с техниката смесена зидария (opus incertum mixtum) от редуващи се каменни и триредови тухлени пояси. При управлението на император Анастасий І (491-518) крепостните стени били възстановени, като бил запазен първоначалния план, но тухлените пояси са петредови. По протежение на цялата стена има полупиластри, които вероятно са били аркирани. Те са имали за цел от една страна да удебелят и подсилят крепостния зид, но същевременно и да олекотят конструкцията му. Таен водоснабдителен тунел намиращ се при западната стена е свързвал крепостта с течащата в подножието на хълма река Новоселска.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Сливен – галерии / Sliven – gallery