Цариград, Джамията "Султан Баязид ІІ" / Istanbul, Bayezid II Mosque

Джамията „Султан Баязид” е построена в периода 1501-1506г. по поръчка на султан Баязид ІІ. Религиозният комплекс освен джамията включва медресе (училище), имарет (обществена кухня), баня, а също и тюрбетата (гробниците) на султан Баязид ІІ, дъщеря му Селчук Хатун и на великия везир Мустафа Решид паша.
Джамията е ориентирана по посока северозапад-югоизток. Дворът се намира от северозапад и е с площ, почти равна на тази на самата джамия. Дворът има монументална портали. Дворът е оформен с колонаден перистил, с двадесет древни колони от порфир, офикалцит и гранит, взети от църкви и древни руини и използвани вторично, покрити с 24 малки куполи, и с настилка от многоцветен мрамор. В средата на двора има шадраван за ритуално измиване на богомолците.
Джамията е с квадратна форма с дължина на страната 40м., а височината на сградата е 44м. Централният купол е с диаметър 17м. Той е носен от четириъгълни стълбове и пандентиви. От четирите страни на централния купол е разположен по един полукупол. Джамията се осветява от 20 прозорци в основата на купола, по 7 прозореца на всеки полукупол и по две нива прозорци на стените. Джамията две минарета с декоративна тухлена украса.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery