Цариград, Месджида Мимар Мехмед Ага / Istanbul, Mimar Mehmet Ağa Mescidi

Месджида на Мимар Мехмед ага е бил построен като молитвено помещение към медресето на Зейни Мехмед Ефенди, което е било създадено през 1480г. Постройката е била превърната в джамия по времето на султан Мурад ІV (1623-1640). Мимар Мехмед ага е бил ученик на Мимар Синан, като се счита, че преустройството е направено с хонорара, който е получил като архитект за работата си по строежа на Сивата джамия.
Сградата пострадала тежко от пожар на 6 юли 1756 г.. Тя била възстановена през 1756г. по проект на Мехмед Тахир ага. При тази реконструкция е било направено минарето. Впоследствие постройката е била занемарена, като известно време е била използвана за ковачница и магазин за строителни материали. От този период са останали двете халки в стените. Реставрацията на сградата е извършена в периода 1960-1965г.
Постройката е с квадратна форма и е с площ 36кв.м. Куполът е с диаметър 6м. и се носи от осмостенен барабан. Изградена е от камъни и тухли с техниката „клетъчна зидария”, а при стрехите е използвана техниката „вълчи зъби”. Има по два реда прозорци от всяка страна, освен от западната. Долните прозорци са правоъгълни с островърхи арки, а горните са кръгли, като между тях има прозорец със свод. Михрабът е изработен от мрамор и полирано дърво. Стените до нивото на горния край на долния ред прозорци са покрити с декоративни керамични плочки. Минарето е направено от тухли, има един балкон и завършва с конусовиден покрив.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery
Сайт управляется системой uCoz