Цариград, Гръцкият храм "Свети Никола" при портата "Топ капу" / Istanbul Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi

Православния храмът „Свети Никола” при Топ капу (византийската порта „Свети Роман”) е изграден в сегашния си вид през 1831г.. Според възстановителната дейност заслугата за възобновяването на храма е на свещеника Софроний и на енориашите. Счита се, че на това място е имало черква издигната при управлението на Македонската династия (867-1059). Първоначално патрон на храма е бил св. Георги, но след като изгоряла по време на пожар през ХVІІв., новата сграда била посветена на св. Никола. Аязмото, което се намира в лявата част на притвора обаче все още е посветено на св. Георги.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery