Цариград, Дворецът „Топкапъ”, Първи двор / Istanbul, Topkapı Palace - First Courtyard

Дворецът „Топкапу” се състои от 4 свързани помежду си двора. Първият двор е известен като „Авлу” или също като „Алай мегдан”. Наричан е също „Двор на еничарите” и „Параден двор”. Той е най-големият и най-външният от всички. Обграден е от крепостни стени с кули. Стръмните му склонове към морето са били оформени терасовидно. Някои от постройките, които са се намирали в този двор, вече не съществуват. Запазени са храмът „Света Ирина”, който е бил използван първоначално за военен склад, а после за военен музей, както и на Монетния двор – Дарпхането, построено през 1727г..
В двора се е влизало през „Имперската порта” – „Баб-и Хюмаюн”, наричана също „Салтанат каписи”. Тя е свързвала двореца с главната улица Меса и храмът „Света София”, която през Османската епоха е била използвана като джамия. На площада пред портата се намира чешмата на султан Ахмед III. Портата е монументална и с масивни стени, тъй като е имала както представителни, тъй и отбранителни функции. Тя е била построена през 1478г., а мраморната й облицовка е от ХІХв. Първоначално тя е имала правоъгълен план и двуетажна симетрична конструкция със сводове над прохода. Двете ниши от двете страни на прохода напомнят селджукската архитектура. На горният етаж се е намирала владетелската ложа, от която султана наблюдавал церемониите и тържествата. Над прохода и над нишите има изписани стихове от Корана. Също така има изображение на подписите на двама султани – тугрите на Мехмед ІІ Завоевателя, при чието управление е била направена и на Абдул-Азис, при който е била ремонтирана. Според единия от надписите тя била завършена през месец Рамадан през 883г. от Хаджира, т.е. 883, т.е. през ноември-декември 1478г.
Първият двор се е използвал като парк. Той е бил най-достъпен и затова е служел също за място, където отиващите на аудиенция изчаквали за да бъдат приети в по-вътрешните части на комплекса.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery
Сайт управляется системой uCoz