о

Цариград, Йени валиде джамия / Istanbul, Yeni Cami (The New Mosque)

Йени (тур. – „Новата”) джамия, наричана още „Валиде султан джамия” или „Йени валиде джамия” се намира край Златния рог в близост до моста за Галата.
Строежът на джамията бил поръчан на ученика на Мимар Синан - Дувуд ага от Сафийе султан – съпругата на султан Мурад ІІІ и майка на султан Мехмед ІІІ (валиде-султан е титла на майката на султана). След смъртта на султан Мехмед ІІІ строежът бил преустановен поради липсата на средства. Строежът бил завършен през 1663г. от Турхан султан – майката на султан Мехмед ІV, която възложила ръководството на строежа на Мустафа ага. Официалното откриване на джамията станало през 1665г.
Новата джамия има вътрешен двор с дължина на страната 39м., като от вътрешната му страна има галерия покрита с 24 купола. В средата на двора има шадраван за ритуално измиване. Фасадата на сградата е украсена с плочки от Изник. Новата джамия има 2 минарета с по 3 балкона и 66 куполи и полукуполи.
Джамията е с форма на квадрат с дължина на страната 41м. Куполът, който е с диаметър 17.5метра и е висок 36метра се носи от 4 масивни колони.
Около джамията е бил оформен комплекс (килие), включващ училище, баня, мавзолей (тюрбе), две обществени чешми и Египетския пазар, а при управлението на султан Ахмед ІІІ била добавена и библиотека.
В мавзолеят (тюрбето) са гробовете на дарителката Валиде Султан Турхан хадиче, синът й Мехмед ІV и на султаните Мустафа ІІ, Ахмет ІІ, Махмут І, Осман ІІІ и Мурад V.
Египетския базар е бил изграден, за да може с доходите от него да се поддържа джамията. Сградата е Г-образна и се състои от 88 помещения. Главният вход на базара е от страната на джамията.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Цариград – галерии / Istanbul – gallery